Important: Doctoranzii din anul 1 vor primi conturile pentru portal in luna mai 2022 cand va fi redeschis portalul

Important: First year PhD students will get their accounts in May 2022 when the portal will be reopened.

Before using the portal, please read the tutorial

Tutorial

Atentie: conturile de pe acest site sunt diferite de cele IDM/email (webstudent, online.ase.ro). Parola poate fi resetata aici. Adresa de email este cea de la inscriere.

Attention: the accounts are different from the IDM/email ones (webstudent, online.ase.ro). The password can be reseted here. The email address is the one from the admission process.

  1. 16 mai - 03 iunie 2022
    Depunerea online a rapoartelor de progres al cercetării, cu avizul conducătorului științific, de către doctoranzii din anii 1, 2 şi 3. Va rugam respectati calendarul.
  2. 06 iunie - 17 iunie 2022
    Evaluarea cu prezență fizică în campus a rapoartelor de progres al cercetării