Activităţi curente pe portal:

  1. 9 mai - 3 iunie 2016
    Depunerea online şi fizic a rapoartelor de progres al cercetării, cu avizul conducătorului științific, de către doctoranzii din anii 1, 2 şi 3
  2. 6 iunie - 17 iunie 2016
    Evaluarea online şi orală a rapoartelor de progres al cercetării