Before using the portal, please read the tutorial Tutorial

Raport comisie indrumare (an 1) Report

Pentru studentii din anul 1, raportul comisiei de indrumare trebuie concatenat cu cel de progres inainte de a fi incarcat pe site. Puteti folosi: https://www.adobe.com/acrobat/online/merge-pdf.html

Atentie: conturile de pe acest site sunt diferite de cele IDM/email (webstudent, online.ase.ro). Parola poate fi resetata aici. Adresa de email este cea de la inscriere.

Attention: the accounts are different from the IDM/email ones (webstudent, online.ase.ro). The password can be reseted here. The email address is the one from the admission process.

Pentru a putea incarca PDF-ul semnat, trebuie mai intai sa completati restul informatiilor, conform tutorialului

Daca anumite optiuni nu va functioneaza, incercati de pe un alt browser, alt calculator sau alta conexiune la internet

Studentii din anul 1 vor primi conturile de portal in mai 2024 / 1st year students will receive their portal accounts in May 2024

  1. 13 mai - 31 mai 2024
    Depunerea online a rapoartelor de progres al cercetării, cu avizul conducătorului științific, de către doctoranzii din anii 1, 2 şi 3. Va rugam respectati calendarul./ Online submission of research progress reports, with approval from the PhD supervisor, by PhD students in years 1, 2, and 3. Please adhere to the schedule
  2. 03 iunie - 14 iunie 2024
    Evaluarea orală, fizică sau online a rapoartelor de progres al cercetării./ The oral evaluation, whether in person or online, of research progress reports.