Activităţi curente pe portal:

  1. 2 mai - 31 mai 2019
    Depunerea online şi fizic a rapoartelor de progres al cercetării, cu avizul conducătorului științific, de către doctoranzii din anii 1, 2 şi 3. Doctoranzii din anul 1 vor primi conturile pentru portal in luna aprilie 2019.
  2. 3 iunie - 14 iunie 2019
    Evaluarea online şi orală a rapoartelor de progres al cercetării