Activităţi curente pe portal:

  1. 2 mai - 31 mai 2017
    Depunerea online şi fizic a rapoartelor de progres al cercetării, cu avizul conducătorului științific, de către doctoranzii din anii 1, 2 şi 3
  2. 2 iunie - 16 iunie 2017
    Evaluarea online şi orală a rapoartelor de progres al cercetării