Activităţi curente pe portal:

Important: Doctoranzii din anul 1 vor primi conturile pentru portal spre finalul lunii aprilie 2020.

  1. 3 mai - 31 mai 2020
    Depunerea online şi fizic a rapoartelor de progres al cercetării, cu avizul conducătorului științific, de către doctoranzii din anii 1, 2 şi 3.
  2. 1 iunie - 11 iunie 2020
    Evaluarea online şi orală a rapoartelor de progres al cercetării