Activităţi curente pe portal:

  1. 2 mai - 31 mai 2018
    Depunerea online şi fizic a rapoartelor de progres al cercetării, cu avizul conducătorului științific, de către doctoranzii din anii 1, 2 şi 3
  2. 4 iunie - 15 iunie 2018
    Evaluarea online şi orală a rapoartelor de progres al cercetării